OSMANLI MİRASI ÜZERİNE

Liderlik, halkı ayrıştırmak değil, kaynaştırmak ve bir arada tutmayı başarmaktır. M. Kemal ATATÜRK     Medyada seferberlik var. Son yıllarda bir Osmanlıcılık rüzgarı estirilmek isteniyor. Osmanlıcılık, İttihat ve Terakki'nin ideolojisiydi. Hıristiyan veya Müslüman, bütün tebaanın eşit haklara ve yükümlülüklere sahip olmasını istiyorlardı. Bu yüzden bilhassa Ermenilerle ve onların terörist örgütü Taşnaklarla yakınlık kurmuşlardı. Hanedan damatları … OSMANLI MİRASI ÜZERİNE yazısını okumaya devam et

AMERİKAN ELÇİSİNİN HATIRALARINDA ESKİ TÜRKLERDE ADALET ANLAYIŞI (1887)

Ülkemizde, son 10 yıldır adalet mekanizması, medyaya yansıyan çok haklı nedenlerle tartışılıyor. Üstelik adalete olan inanç gün geçtikçe daha da zayıflıyor. Bu makalemizde, 1885-1887 yılları arasında İstanbul'da ABD elçiliği görevini yürüten Samuel Sullivan Cox'un  BİR AMERİKAN DİPLOMATININ İSTANBUL ANILARI adlı eserinde karşımıza çıkan yaklaşık olarak 130 yıl önce kaleme alınmış bir adalet hikayesine yer vereceğiz: … AMERİKAN ELÇİSİNİN HATIRALARINDA ESKİ TÜRKLERDE ADALET ANLAYIŞI (1887) yazısını okumaya devam et

PASCAL’IN DÜŞÜNCELER ADLI ESERİNDEN GÜNÜMÜZE BİR GÖNDERME

Fransız düşünürü ve ünlü matematikçi Blais Pascal (1623-1662), Düşünceler adlı eserinde o günkü Fransa'nın kaos ortamından ilham alarak şöyle bir genel kanıya varır: "Kralların gücü, akla ama daha ziyade halkın çılgınlığına dayanır. Dünyadaki en büyük ve en mühim husus, temelinde yer alan insanî zaaflardır. Bu temel, hayranlık uyandıracak derecede sağlamdır; zira insanın zayıf bir varlık … PASCAL’IN DÜŞÜNCELER ADLI ESERİNDEN GÜNÜMÜZE BİR GÖNDERME yazısını okumaya devam et

DR İBRAHİM ETHEM’İN ULUDAĞ HAKKINDAKİ HAYALLERi (1936)

Temo lakabıyla anılan Dr İbrahim Ethem (1865-1939), Abdülhamit devrinde Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi'nde, İstibdat yönetimine karşı ilk örgütlü muhalefeti başlatan ve 1 Mayıs 1889'da, arkadaşları İshak Sukuti, Mehmet Reşit ve Abdullah Cevdet ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çekirdeğini oluşturan İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin kurucularındandır. Öğrencilik yıllarında ve ilk subaylık devresinde dört kez jurnallerle gözaltına alınmış … DR İBRAHİM ETHEM’İN ULUDAĞ HAKKINDAKİ HAYALLERi (1936) yazısını okumaya devam et

104 YIL ÖNCEDEN GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN BİR DERS

Doktor İbrahim Paşa, Abdülhamit'in değer verdiği hekimlerdendir. Birinci Dünya Savaşı günlerinde Gelibolu cephesinden gelen yaralıları tedavi eden hastanelerin birinde gece gündüz çalışmaktadır. Paşa, günlük tutmaktadır. Her gün olayları, duyduklarını, dedikoduları, duygu ve düşüncelerini kaydetmektedir. Ne var ki söz konusu defterlerin üzerinde her nedense adı yazmamaktadır. Yakın zaman önce bir sahaf 1914 ve 1915 yılına ait … 104 YIL ÖNCEDEN GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN BİR DERS yazısını okumaya devam et

MISIR VE VENEZUELLA ÖRNEĞİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ

Başkanlık sisteminin bir ülkede yol açabileceği zararları anlamak için iki ülkedeki uygulama sonuçlarına yakından bakmak zihinleri açar. Birincisi Mısır'dır. Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da Hüsnü Mübarek yönetimini kötülerken ve yıkılması için aktif faaliyet halindeyken Mısır, tek adam yönetimi olarak nitelenebilecek bir anayasa ile yönetiliyordu. Türkiye'de ise kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan bir anayasa vardı. Kimin milletvekili olacağına, … MISIR VE VENEZUELLA ÖRNEĞİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ yazısını okumaya devam et

KÖY KALKINMASININ TARİHÇESİNE DAİR BİR RÖPORTAJIMIZ (TARIM KENTLERİ)

Rahmetli Süleyman Demirel'in rahmetli başdanışmanı Kemal Cabıoğlu ile 2009 yılında yaptığımız röportajı rahmetlinin EKONOMİDE KURTULUŞ SAVAŞI adlı eserinden sayfamıza aktarıyoruz: İbrahim Okur: Sayın Cabıoğlu, yıllardan beri ekonomide kurtuluş savaşı deyimini sizden işiyoruz. Son olarak bu deyim, kitabınızın adı oldu. Sizce bütün bunların özel bir anlamı  var mı? Cabıoğlu: Size her şeyi en baştan anlatayım da … KÖY KALKINMASININ TARİHÇESİNE DAİR BİR RÖPORTAJIMIZ (TARIM KENTLERİ) yazısını okumaya devam et

NAMIK KEMAL’DEN BİR BEYİT

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet Türkiye'sini, gayet ağır şartlar altında, olağanüstü olumsuzluklara rağmen yılmadan mücadele ederek bize armağan eden birçok dava adamı, Namık Kemal'in kendilerine mertlik duygusu ve mücadele ruhu aşıladığını söyler ve gençlik yıllarını anlatırken onu anmadan geçmezler. Bu konuda Namık Kemal'in bir beyti, çeşitli eserlerde özellikle karşımıza çıkar. Günümüzde de kendini … NAMIK KEMAL’DEN BİR BEYİT yazısını okumaya devam et